Năm 2024, Chính phủ sẽ tiếp tục áp dụng chính sách giảm thuế GTGT cho một số hàng hóa, dịch vụ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, không phải tất cả các hàng hóa, dịch vụ đều được hưởng lợi từ chính sách này. Bài viết này sẽ giới thiệu về những điểm cần lưu ý khi áp dụng chính sách giảm thuế GTGT năm 2024.

Những hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT năm 2024

Theo [Dự thảo Nghị định của Chính phủ] về chính sách giảm thuế GTGT năm 2024, các hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT 10% sẽ tiếp tục được giảm 2% thuế suất trong 6 tháng đầu năm 2024, cụ thể từ ngày 1/1/2024 đến 30/6/2024. Riêng cơ sở kinh doanh tính thuế theo phương pháp trực tiếp thì được giảm 20% mức tỷ lệ tính thuế GTGT.

Những hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT năm 2024 bao gồm:

 • Các loại nông sản, thủy sản, lâm sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, thuốc thú y, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản.
 • Các loại máy móc, thiết bị, phụ tùng, dụng cụ, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng, vật liệu hoàn thiện, sản phẩm cơ khí, sản phẩm điện tử, sản phẩm điện lạnh, sản phẩm ô tô, xe máy, xe đạp, xe điện, xe gắn máy, xe máy chuyên dụng…
 • Các loại dịch vụ giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, giải trí, vận tải, bưu chính, viễn thông, truyền thông, bảo vệ môi trường, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao, tư pháp, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh BĐS, kinh doanh hàng hóa…

Những hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT năm 2024

Theo Dự thảo Nghị định của Chính phủ, những hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT năm 2024 vẫn bao gồm các nhóm hàng hóa, dịch vụ như: viễn thông, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh BĐS, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, sản phẩm hóa chất, sản phẩm chịu thuế TTĐB, sản phẩm CNTT… Chi tiết xem Phụ lục I, II, III đính kèm.

Lợi ích và thách thức của chính sách giảm thuế GTGT năm 2024

Lợi ích giảm thuế GTGT năm 2024
Lợi ích giảm thuế GTGT năm 2024

Chính sách giảm thuế GTGT năm 2024 là một trong những biện pháp kích thích kinh tế của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chính sách này có những lợi ích và thách thức như sau:

 • Lợi ích: Chính sách giảm thuế GTGT năm 2024 sẽ giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng cạnh tranh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tạo việc làm, tăng thu nhập. Đồng thời, chính sách này cũng sẽ giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng, nâng cao nhu cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường, bảo đảm an sinh xã hội.
 • Thách thức: Chính sách giảm thuế GTGT năm 2024 cũng sẽ gây ra những thách thức cho Chính phủ và doanh nghiệp. Về phía Chính phủ, chính sách này sẽ làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến cân đối tài chính công, đòi hỏi phải có những biện pháp bù đắp, kiểm soát chi tiêu, tăng cường quản lý thuế. Về phía doanh nghiệp, chính sách này sẽ đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy định về giảm thuế, cập nhật thường xuyên thông tin về các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế, không được lợi dụng chính sách để trốn thuế, gian lận thuế, gây mất cạnh tranh trên thị trường.

Khuyến nghị cho doanh nghiệp và người tiêu dùng khi áp dụng chính sách giảm thuế GTGT năm 2024

Chính sách giảm thuế GTGT năm 2024 là một cơ hội quý báu cho doanh nghiệp và người tiêu dùng để tận dụng lợi ích và vượt qua thách thức của kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, để áp dụng chính sách này một cách hiệu quả và hợp pháp, doanh nghiệp và người tiêu dùng cần lưu ý những điểm sau:

 • Doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định về chính sách giảm thuế GTGT năm 2024, đặc biệt là danh mục các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế, mức độ giảm thuế, thời gian áp dụng, phương pháp tính thuế, cách thức khai báo, nộp thuế, quyết toán thuế. Doanh nghiệp có thể tham khảo [Dự thảo Nghị định của Chính phủ] về chính sách giảm thuế GTGT năm 2024 hoặc liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể.
 • Doanh nghiệp cần thực hiện đúng quy định về giảm thuế, không được lợi dụng chính sách để trốn thuế, gian lận thuế, gây mất cạnh tranh trên thị trường. Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về hóa đơn, chứng từ, sổ sách, báo cáo thuế, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, thuế GTGT. Doanh nghiệp cũng cần chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm của cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác.
 • Người tiêu dùng cần nắm rõ các quy định về chính sách giảm thuế GTGT năm 2024, đặc biệt là danh mục các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế, mức độ giảm thuế, thời gian áp dụng. Người tiêu dùng có thể tham khảo [Dự thảo Nghị định của Chính phủ] về chính sách giảm thuế GTGT năm 2024 hoặc liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể.
 • Người tiêu dùng cần yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hóa đơn, chứng từ có đầy đủ thông tin về giá bán, thuế GTGT, mức độ giảm thuế, thời gian áp dụng khi mua hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế. Người tiêu dùng cũng cần kiểm tra, so sánh giá bán, thuế GTGT, mức độ giảm thuế của các doanh nghiệp để chọn mua hàng hóa, dịch vụ có chất lượng, giá cả hợp lý, đảm bảo quyền lợi của mình. Người tiêu dùng cũng cần phản ánh, tố cáo các hành vi vi phạm quy định về giảm thuế, gian lận thuế, gây mất cạnh tranh trên thị trường của các doanh nghiệp đến cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác.

Tài liệu: Dự thảo quy định chi tiết việc giảm thuế GTGT (103 trang)

Kết luận và định hướng cho chính sách giảm thuế GTGT năm 2024

Chính sách giảm thuế GTGT năm 2024 là một trong những biện pháp quan trọng của Chính phủ để đối phó với tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến kinh tế xã hội. Chính sách này đã và sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, chính sách này cũng đặt ra những thách thức cho Chính phủ và doanh nghiệp, đòi hỏi phải có những giải pháp phù hợp để thực hiện chính sách một cách hiệu quả và hợp pháp, đảm bảo cân đối tài chính công, quản lý thuế, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, phòng ngừa các hành vi vi phạm quy định về giảm thuế, gian lận thuế, gây mất cạnh tranh trên thị trường.

Để chính sách giảm thuế GTGT năm 2024 có hiệu quả cao, Chính phủ cần có những định hướng như sau:

 • Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách giảm thuế GTGT năm 2024 đến kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, người tiêu dùng, đề xuất những điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chính sách theo thực tiễn phát triển.
 • Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp và người tiêu dùng về chính sách giảm thuế GTGT năm 2024, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng, thực hiện chính sách của toàn xã hội.
 • Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về chính sách giảm thuế GTGT năm 2024, nâng cao hiệu quả thu thuế, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, gây mất cạnh tranh trên thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
 • Tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các nước, tổ chức quốc tế về chính sách giảm thuế GTGT năm 2024, học hỏi, áp dụng những mô hình, giải pháp tốt nhất, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Chính sách giảm thuế GTGT năm 2024 là một chính sách có ý nghĩa lớn đối với sự phục hồi và phát triển của kinh tế xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Hy vọng rằng, với sự nỗ lực của Chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng, chính sách này sẽ đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng một nền kinh tế bền vững, hội nhập, phát triển.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!