Hoàn thuế GTGT là một trong những vấn đề quan trọng và nan giải của các doanh nghiệp xuất khẩu. Theo quy định, các doanh nghiệp xuất khẩu có thể được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã nộp cho ngân sách nhà nước, nhằm giảm chi phí sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, trong thực tế, việc hoàn thuế GTGT gặp nhiều khó khăn và rủi ro, khiến cho nhiều doanh nghiệp phải chịu lãi vay cao, thiếu vốn lưu động và mất cơ hội kinh doanh.

Để giải quyết tình trạng này, Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo số 1011/TB-TCT ngày 6/12/2023 về việc phân công triển khai các kiến nghị, đề xuất của Ủy ban Tài chính, Ngân sách – Quốc hội về quản lý hoàn thuế Giá trị gia tăng. Thông báo này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoàn thuế GTGT, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Nội dung Thông báo số 1011/TB-TCT

Thông báo số 1011/TB-TCT phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế nghiên cứu, xử lý các đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Tài chính, Ngân sách (Quốc hội) liên quan đến hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu. Cụ thể, các đơn vị được giao nhiệm vụ như sau:

  • Vụ Chính sách được giao rà soát, hoàn thiện hệ thống quy định về hoàn thuế GTGT, hóa đơn điện tử để tháo gỡ các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý hoàn thuế GTGT: Vụ Chính sách cũng phải đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình, thủ tục hoàn thuế GTGT, đồng bộ hóa dữ liệu và thông tin liên quan đến hoàn thuế GTGT giữa các cơ quan thuế và các cơ quan hải quan.
  • Ban Quản lý rủi ro được giao đánh giá kết quả thực hiện công tác phân loại hồ sơ hoàn thuế tự động theo quản lý rủi ro để báo cáo Tổng cục Thuế có điều chỉnh kịp thời mức điểm rủi ro của bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 1388/QĐ-TCT ngày 18/9/2023 cho phù hợp với thực tiễn. Ban Quản lý rủi ro cũng phải hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện phân loại hồ sơ hoàn thuế tự động theo quản lý rủi ro của các cơ quan thuế cấp dưới.
  • Cục Thanh tra Kiểm tra Thuế được giao tiếp tục triển khai toàn diện về công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT, đặc biệt đẩy mạnh công tác hậu kiểm và có kế hoạch tăng cường kiểm tra sau hoàn thuế đối với những lĩnh vực rủi ro cao về hoàn thuế GTGT (như trường hợp xuất khẩu của các doanh nghiệp có nguyên liệu là kim loại phế liệu thu mua từ các tổ chức/cá nhân trong nước đã được cơ quan thuế địa phương phát hiện, chuyển cơ quan công an điều tra thời gian qua). Cục Thanh tra Kiểm tra Thuế cũng phải xử lý kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến hoàn thuế GTGT.
  • Cục CNTT thì được giao đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác hóa đơn điện tử phục vụ công tác hoàn thuế GTGT; đảm bảo cập nhật kịp thời về tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp (bên bán), kết nối, liên thông giữa thông tin quản lý của Bộ Kế hoạch & Đầu tư với thông tin quản lý của ngành Thuế trên ứng dụng hóa đơn điện tử, tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế tra cứu về tính hợp pháp của các hóa đơn đầu vào, tình trạng hoạt động của bên bán. Cục CNTT cũng phải đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin và dữ liệu liên quan đến hoàn thuế GTGT.
  • Các Cục thuế thì được giao khẩn trương giải quyết các hồ sơ hoàn thuế GTGT đã tiếp nhận, hoàn thành trước ngày 31/12/2023, đảm bảo không còn tình trạng tồn đọng hồ sơ hoàn thuế GTGT, gây ảnh hưởng đến kết quả hoàn thuế GTGT của toàn ngành. Các Cục thuế cũng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm liên quan đến hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Kết luận

Hoàn thuế GTGT là một trong những vấn đề quan trọng và nan giải của các doanh nghiệp xuất khẩu. Để giải quyết tình trạng này, Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo số 1011/TB-TCT ngày 6/12/2023 về việc phân công triển khai các kiến nghị, đề xuất của Ủy ban Tài chính, Ngân sách – Quốc hội về quản lý hoàn thuế Giá trị gia tăng. Thông báo này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoàn thuế GTGT, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cần nắm bắt kịp thời các quy định mới nhất về hoàn thuế GTGT, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, chứng từ liên quan và nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT cho cơ quan thuế theo đúng quy trình, thủ tục. Các doanh nghiệp xuất khẩu cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật về hoàn thuế GTGT, tránh vi phạm và rủi ro trong quá trình hoàn thuế GTGT.

Các cơ quan thuế cần khẩn trương giải quyết các hồ sơ hoàn thuế GTGT đã tiếp nhận, hoàn thành trước ngày 31/12/2023, đảm bảo không còn tình trạng tồn đọng hồ sơ hoàn thuế GTGT, gây ảnh hưởng đến kết quả hoàn thuế GTGT của toàn ngành. Các cơ quan thuế cũng cần thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm liên quan đến hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Tài liệu: Thông báo số 1011/TB-TCT ngày 6/12/2023

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!