Trong ngành chế xuất, việc quản lý hóa đơn bán hàng là một phần không thể thiếu. Đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực này, việc đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định thuế là vô cùng quan trọng. 

Thay Đổi Chính Sách từ Tổng Cục Thuế và điều chỉnh hoá đơn bán ra

Một thay đổi gần đây từ Tổng Cục Thuế, thông qua Công văn số 1324/TCT-CS ngày 1/4/2024, đã đem lại những điều chỉnh quan trọng trong việc xử lý hóa đơn bán hàng và thuế giá trị gia tăng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu về chính sách mới này và cách áp dụng trong hoạt động kinh doanh hàng hóa chế xuất.

Theo thông báo từ Tổng Cục Thuế, các doanh nghiệp chế xuất sẽ được điều chỉnh lại hóa đơn bán hàng trong trường hợp lỡ ghi nhầm thuế suất 10%. Điều này đồng nghĩa với việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc điều chỉnh sai sót trên hóa đơn và đảm bảo tính chính xác trong việc thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Nội dung công văn số 1324/TCT-CS

Công văn số 1324/TCT-CS đã nêu rõ rằng các doanh nghiệp được hưởng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất từ thời điểm đầu tư và thành lập doanh nghiệp được ghi tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp bên bán hàng hóa đã lập hóa đơn GTGT với thuế suất 10%, các doanh nghiệp chế xuất có quyền điều chỉnh hóa đơn theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Điều này mang lại lợi ích lớn cho các doanh nghiệp chế xuất, giúp họ giảm thiểu rủi ro phát sinh từ các sai sót trong quản lý hóa đơn bán hàng. Việc được điều chỉnh lại hóa đơn không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì uy tín với cơ quan thuế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh hàng hóa chế xuất.

Đáng chú ý, theo quy định của Tổng Cục Thuế, việc điều chỉnh lại hóa đơn cần được thực hiện đúng quy trình và thủ tục quy định. Điều này bao gồm việc kê khai bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Do đó, các doanh nghiệp cần chú ý và tuân thủ đúng các quy định này để đảm bảo tính hợp lệ và hiệu quả của việc điều chỉnh hóa đơn.

Tài liệu: Công văn số 1324/TCT-CS

Kết luận

Tóm lại, chính sách mới từ Tổng Cục Thuế về việc điều chỉnh lại hóa đơn bán hàng cho các doanh nghiệp chế xuất mang lại những lợi ích lớn đối với ngành công nghiệp này. Việc giảm thiểu rủi ro từ các sai sót trong quản lý hóa đơn không chỉ giúp các doanh nghiệp duy trì uy tín mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh hàng hóa chế xuất. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hợp lệ và hiệu quả của việc điều chỉnh hóa đơn, các doanh nghiệp cần tuân thủ đúng các quy định và thủ tục quy định từ Tổng Cục Thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.