Xuất hóa đơn không đúng thời điểm?

Các vướng mắc về xuất hóa đơn không đúng thời điểm như: Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu năm trước? Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu? Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu công trình? Hóa đơn xuất sai ngày? Công văn xuất hóa đơn chậm? Quên xuất hóa đơn tháng trước? Phạt xuất hóa đơn không theo thứ tự ngày? Hợp đồng không xuất hóa đơn? Phạt xuất hóa đơn sai thời điểm theo Nghị định 125? Quy định xuất hóa đơn? Doanh thu không xuất hóa đơn? Mức phạt xuất hóa đơn sai thời điểm mới nhất?… sẽ được tham khảo, xem xét theo Quy định trong bài viết dưới đây.

Hướng dẫn khắc phục ghi nhận doanh thu không đúng thời điểm

Kế toán không nên để Doanh nghiệp của mình mất tiền oan vì lý do ghi nhận doanh thu không đúng thời điểm. Các bạn Kế toán hãy rà soát báo cáo, sổ sách và tìm cách khắc phục, điều rất cần cho các mùa Báo cáo Tài chính cuối năm.

I. Thời điểm lập, xuất hóa đơn:

Theo khoản 2 điều 16 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của một số loại hình hoạt động của Doanh nghiệp sau:

1. Đối với hoạt động bán hàng hóa : Thời điểm phải lập hóa đơn là thời điểm đã chuyển giao quyền sở hữu hoặc đã chuyển giao quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, mà không phân biệt hàng hóa này đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, còn nợ hay không còn nợ.

2. Đối với cung ứng dịch vụ: Thời điểm phải lập hóa đơn là ngày xác nhận đã hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho Khách hàng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, khách hàng có nợ hay không.

– Trường hợp nếu Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày phải lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Điểm cần lưu ý:

– Khoản tiền mà Khách hàng tạm ứng hoặc đặt cọc để phục vụ đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng thì không yêu cầu phải xuất hóa đơn GTGT. (Theo văn số 13675/BTC-CST ngày 14/10/2013 đã gởi cho Hội Kiểm toán Việt Nam.)

3. Đối với ngành xây dựng, hoạt động xây dựng, lắp đặt cầu đường.

– Ngày phải lập hóa đơn đối với ngành xây dựng, lắp đặt là ngay thời điểm nghiệm thu, lúc bàn giao công trình, các hạng mục công trình, xác nhận khối lượng xây dựng, lắp đặt đã hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, khách hàng còn nợ hay không.

Một số điểm cần lưu ý cho Kế toán:

  • Trường hợp giao hàng thành nhiều lần hoặc công tác bàn giao từng hạng mục, hay công đoạn dịch vụ, thì mỗi khi giao hàng hoá hoặc xác nhận bàn giao đều phải xuất hóa đơn cho phần khối lượng, phần giá trị hàng hóa, khối lượng dịch vụ được giao tương ứng.
  • Trường hợp Các Doanh nghiệp Kinh doanh bất động sản, Doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng, Doanh nghiệp xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng mà có thực hiện thu tiền, nhận tiền cọc theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền đã được ghi trong hợp đồng thì ngày xuất hóa đơn là ngày thu tiền.

II. Thời điểm xác nhận doanh thu cho việc tính thu nhập chịu thuế

Tại Điều 3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5, Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn như sau:

“2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

a) Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

c) Đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật”.

III. Quy định về chế tài xử phạt:

Các Quy định, hướng dẫn của Thông tư, của các Quy định rất rõ ràng, tuy nhiên trên thực tế có những lý do khách quan không thực hiện theo quy định được mà chủ yếu là do khách hàng đã không thanh toán hết tiền, từ đó dẫn đến việc chậm trễ trong việc xuất hóa đơn đầu ra, nghĩa là đợi đến khi nào khách hàng thanh toán hết tiền thì nghiệp mới xuất hóa đơn, đây chính là thực tế đang diễn ra ở hầu hết trong các Công ty trong ngành xây dựng hiện nay.

Do đó câu hỏi đặt ra là: Nếu hóa đơn được xuất không đúng thời điểm theo quy định của Nhà nước thì Doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

Chúng ta sẽ xem xét vấn đề xử phạt như sau:

1. Đối với bên Bán: Việc lập hóa đơn GTGT sai thời điểm sẽ bị xử phạt như thế nào?

1.1. Doanh nghiệp bị xử phạt về vi phạm hành chính theo Quy định.

Theo khoản 3, Điều 11, Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 có Quy định:

“…

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm theo quy định.

…”

Ghi chú: Mức phạt được áp dựng theo từng lần xuất hóa đơn đã bị vi phạm

1.2. Bị Truy thu tiền thuế GTGT và Thuế TNDN: Do việc ghi nhận thời điểm doanh thu để tính Thuế GTGT và Thuế TNDN bị sai, từ đó dẫn đến kê khai bị thiếu tiền Thuế GTGT và thiếu Thu nhập chịu thuế. Với hành vi này sẽ bi xử phạt 20% đối với hành vi kê khai Thuế sai dẫn đến không đủ số Thuế TNDN, GTGT phải nộp ( Tại khoản 2, điều 12, Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013)

1.3. Phạt nộp chậm: Bị xử phạt hành vi chậm nộp tiền Thuế GTGT và Thuế TNDN dựa theo Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội, và Thông tư hướng dẫn số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

IV. Các biện pháp khắc phục:

Giải quyết câu hỏi: Nếu Doanh nghiệp xuất hóa đơn sai thời điểm so với Quy định thuộc một trong những trường hợp vừa kể trên thì Kế toán của Doanh nghiệp phải xử lý thế nào?

Trường hợp một:

Nếu như ngày xuất hóa đơn vẫn còn trong khoảng ngày còn hiệu lực của hợp đồng (Tức là lúc này Hợp đồng chưa được thanh lý.)

Cách đơn giản nhất là khi lập biên bản giao nhận hàng hóa, bảng kê xác nhận dịch vụ cung ứng hoàn thành, biên bản nghiệm thu khối lượng bàn giao giữa 2 bên, biên bản được lập thành 2 bản, bên bán sẽ vẫn chưa ghi ngày, tháng, năm, thỏa thuận không điền vào để sau này sẽ điền ngày cho phù hợp với ngày xuất hóa đơn xuất ra.

Đối với trường hợp biên bản giao nhận hàng hóa, bảng kê xác nhận dịch vụ cung ứng hoàn thành, biên bản nghiệm thu bàn giao không phù hợp với ngày xuất hóa đơn thì giải trình sự chênh lệch ngày trên các chứng từ đó hoặc điều chỉnh ngày cho phù hợp với ngày trên hóa đơn. (Trong trường hợp khoảng cách ngày giữa các chứng từ nói trên so với ngày đã được xuất hóa đơn gần nhau và còn nằm trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng).

Trường hợp hai:

Nếu ngày đã xuất hóa đơn không còn nằm trong ngày hiệu lực của hợp đồng. (Tức là hợp đồng đã được thanh lý)

Đối với việc hóa đơn được xuất nằm ngoài thời gian còn hiệu lực của hợp đồng, ngày xuất cách xa ngày viết trên biên bản giao hàng hóa, bảng kê xác nhận dịch vụ cung ứng hoàn thành, biên bản xác nhận nghiệm thu bàn giao công trình, hoặc cũng có thể là thời điểm giao nhau của hai năm tài chính thì lúc đó phải điều chỉnh rất nhiều hồ sơ chứng từ liên quan đi kèm:

  • Điều chỉnh lại ngày của hợp đồng và ngày có hiệu lực của hợp đồng hoặc cập nhật bổ sung phụ lục hợp đồng (Trong phụ lục hợp đồng được gia hạn thêm về thời gian hiệu lực của hợp đồng, gia hạn thêm thời gian điều khoản thanh toán, thời gian giao nhận hàng hóa… cho phù hợp với ngày của hóa đơn đã được xuất.)
  • Điều chỉnh ngày trên biên bản giao nhận hàng hóa, bảng kê xác nhận dịch vụ cung ứng hoàn thành, biên bản xác nhận nghiệm thu bàn giao,…
  • Đối với xây dựng lắp đặt thì phải điều chỉnh thêm hồ sơ, chứng từ thanh toán, gia hạn thêm ngày thi công công trình và các hồ sơ liên quan khác… cho phù hợp với hóa đơn..

Đây là cách cần điều chỉnh nhiều nhất, các Doanh nghiệp Xây dựng rất nhiều hồ sơ, nên không phải hồ sơ nào cũng điều chỉnh được, đặt biệt là hồ sơ của các Công ty Xây dựng Lắp đặt, Kế toán phải kết hợp với nhiều bộ phận khác nhau ở trong Công ty thì hồ sơ mới sửa hoàn chỉnh được. Tuy nhiên cũng còn rất nhiều cách điều chỉnh khác nhau nó phụ thuộc vào hồ sơ thực tế của các Công ty Doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN THUẾ MAN

  • Hỗ trợ tư vấn: Nguyễn Thị Kim Ngân – Director
  • Phone/ Zalo: 0903 428 622
  • Email: ngannguyen.pp@gmail.com

Ban biên tập: Man.net.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!