NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ BHXH

Dưới đây là những thay đổi mà chúng ta cần biết về kế toán, BHXH và thuế.

1. Thay đổi chính sách Thuế: Người lao động tại khu kinh tế không còn được giảm 50% thuế TNCN

Từ ngày 26/8/2019, người lao động làm việc tại các khu kinh tế sẽ không còn được miễn giảm 50% thuế TNCN như trước.

Trước đây, theo Thông tư 128/2014/TT-BTC, người lao động làm việc tại các khu kinh tế sẽ được được miễn giảm 50% số thuế TNCN phải nộp. Tuy nhiên, do Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg đã bãi bỏ cơ chế, chính sách ưu đãi đối với khu kinh tế cửa khẩu của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg nên chính sách miễn giảm thuế TNCN nói trên cũng được bãi bỏ.

(Căn cứ Thông tư số 42/2019/TT-BTC ngày 12/7/2019)

2. Thay đổi chính sách Thuế: Dự án đầu tư – bỏ chính sách ân hạn/hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu

Như đã biết, các dự án đầu tư có tổng giá trị nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định (TSCĐ) từ 100 tỷ đồng trở lên sẽ được lựa chọn hưởng chính sách ân hạn nộp thuế GTGT 60 ngày hoặc xin hoàn thuế nhanh. Chính sách này bắt đầu áp dụng kể từ ngày 27/10/2014 theo quy định tại Thông tư 134/2014/TT-BTC.

Tuy nhiên, chính sách ân hạn nộp/hoàn thuế GTGT nhanh cho các dự án nhập khẩu máy móc, thiết bị từ 100 tỷ đồng trở lên sẽ bị dỡ bỏ kể từ ngày 20/5/2019, tức chỉ được hưởng đến ngày 19/5/2019.

Do đó, các doanh nghiệp đã và sẽ nhập khẩu máy móc thiết bị từ 100 tỷ đồng trở lên cho dự án đầu tư cần khẩn trương nộp hồ sơ xin ân hạn hoặc xin hoàn thuế GTGT nhanh trước ngày 20/5/2019 để còn được hưởng các chính sách này.

(Căn cứ Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 3/4/2019)

3. Thay đổi chính sách Thuế: Hóa đơn giấy – ngưng sử dụng từ 1/11/2020

Từ 1/11/2020, doanh nghiệp sẽ buộc phải chuyển đổi hoàn toàn sang hình thức hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Hình thức hóa đơn giấy (phát hành theo các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP) chỉ còn được chấp nhận lưu hành đến hết 31/10/2020.

Riêng các doanh nghiệp (bị buộc hoặc tự nguyện) đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP trong giai đoạn chuyển tiếp từ 1/11/2018 – 31/10/2020 thì từ thời điểm chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử phải hủy bỏ hết số hóa đơn giấy còn tồn.

(Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018)

4. Thay đổi chính sách Thuế: Phục hồi chính sách hoàn thuế GTGT cho hàng XK có nguồn gốc nhập khẩu

Tại thời điểm 1/7/2016, hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu không được xét hoàn thuế (khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC).

Tuy nhiên, quy định trên sẽ dỡ bỏ kể từ ngày 1/2/2018. Theo đó, hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu sẽ được xét hoàn trở lại.

(Căn cứ Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017)

5. Thay đổi chính sách Bảo hiểm Xã hội (BHXH): BHXH – tính đóng theo lương, phụ cấp và khoản bổ sung

Theo lộ trình về mức đóng BHXH quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, từ năm 2018, tiền lương làm căn cứ đóng phí BHXH sẽ bao gồm cả những “khoản bổ sung khác”. Trước 2018, mức đóng BHXH chỉ bao gồm: mức lương và phụ cấp.

Khoản này được hiểu là:

  • Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.
  • Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Trên thực tế, có những khoản mà doanh nghiệp hay “trả thường xuyên” vào lương như: tiền thưởng, công tác phí, xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ… Những khoản này được phép ghi thành mục riêng trên hợp đồng lao động để không bị tính đóng BHXH.

(Căn cứ Khoản 2 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015)

6. Thay đổi chính sách Bảo hiểm Xã hội (BHXH): Lao động nước ngoài – sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc

Trước 1/1/2018: Quy định về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là lao động người nước ngoài chưa có hiệu lực.

Sau 1/1/2018: Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là lao động người nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật số BHXH 58/2014/QH13 bắt đầu có hiệu lực.

(Căn cứ Khoản 1 Điều 124 Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014)

7. Thay đổi chính sách Thuế: Ô tô – gỡ bỏ quy định phải có cơ sở bảo hành khi nhập khẩu

Trước 9/3/2017: Doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô dưới 10 chỗ yêu cầu phải là Đại lý chính hãng và phải có cơ sở bảo hành (Thông tư số 20/2011/TT-BCT).

Sau 9/3/2017: Thông tư số 04/2017/TT-BCT bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 20/2011/TT-BCT đồng nghĩa với việc gỡ bỏ yêu cầu xuất trình Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô khi nhập khẩu ô tô dưới 10 chỗ.

(Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BCT ngày 9/3/2017)

8. Thay đổi chính sách Thuế: Dệt may – miễn kiểm tra hàm lượng formaldehyte

Giai đoạn từ 15/12/2015 đến 25/11/2016: Thông tư số 37/2015/TT-BCT quy định các sản phẩm dệt may phải kiểm tra hàm lượng formaldehyte và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo theo mức giới hạn công bô tại Thông tư này.

Từ ngày 26/11/2016: Thông tư số 23/2016/TT-BCT công bố bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT đồng nghĩa với việc Bộ Công thương rút lại quy định trên. Từ thời điểm này, sản phẩm dệ may được miễn kiểm tra hàm lượng formaldehyte và amin thơm.

(Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BCT ngày 12/10/2016)

9. Thay đổi chính sách Thuế: Ưu đãi thuế – thay đổi điều kiện ưu đãi đối với doanh nghiệp xã hội hóa

Trước 22/7/2016: các doanh nghiệp xã hội hóa thành lập trước thời điểm này nếu không đáp ứng được điều kiện về cơ sở xã hội hóa theo Quyết định 1466/QĐ-TTg và Quyết định sửa đổi 693/QĐ-TTg thì vẫn còn cơ hội được xét ưu đãi thuế nếu đáp ứng điều kiện của Quyết định 1470/QĐ-TTg. Thời điểm ưu đãi được tính từ ngày 22/7/2016 cho đến hết thời gian ưu đãi còn lại.

Sau 22/7/2016: doanh nghiệp xã hội hóa thành lập sau thời điểm này nếu muốn được ưu đãi phải đáp ứng điều kiện của Quyết định 1470/QĐ-TTg. Không đáp ứng được thì miễn ưu đãi

(Căn cứ Công văn số 17143/BTC-TCT ngày 2/12/2016)

10. Thay đổi chính sách Bảo hiểm Xã hội (BHXH): Bảo hiểm TNLĐ – đóng phí cho từng lao động

Trước 1/7/2016: miễn đóng bảo hiểm tai nạn lao động nếu người lao động đã đóng BHXH ở Công ty khác.

Sau 1/7/2016: mỗi hợp đồng lao động đều phải đóng phí bảo hiểm TNLĐ, không phân biệt người lao động đã đóng BHXH ở Công ty khác. Đây là quy định mới của Nghị định số 37/2016/NĐ-CP. Mức thu là 1% quỹ lương đóng BHXH và chỉ do phía doanh nghiệp đóng hằng tháng, người lao động được miễn loại phí này. Từ 1/6/2017, mức phí này được giảm còn 0,5% theo Nghị định số 44/2017/NĐ-CP.

(Căn cứ Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016)

11. Thay đổi chính sách Thuế: Khoáng sản – không được khấu trừ hay hoàn thuế nếu đã qua chế biến

Trước 1/7/2016: khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác kể cả sản phẩm có tỷ trọng khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% trở lên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên được xét khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào (Thông tư 219/2013/TT-BTC)

Sau 1/7/2016: khoáng sản đã qua chế biến nếu là sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% trở lên thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Theo đó không được khấu trừ hay hoàn thuế GTGT đầu vào (điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC)

(Căn cứ Công văn số 1736/TCT-CS ngày 3/5/2017)

12. Thay đổi chính sách Thuế: Thương mại – không hoàn thuế cho hàng mua bán trong nước

Trước 1/7/2016: hàng hóa hoặc dịch vụ mua bán trong nước nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết sau lũy kế 12 tháng hoặc 4 quý liên tục thì được xét hoàn (khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13).

Sau 1/7/2016: hàng hóa hoặc dịch vụ mua bán trong nước chỉ được khấu trừ và tiếp tục chuyển khấu trừ cho đến hết, không được xét hoàn (khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13).

(Căn cứ Công văn số 1067/TCT-CS ngày 24/3/2017)

13. Thay đổi chính sách Thuế: Hóa đơn – ghi sai tỷ giá từ sau 27/2/2015 mới bắt buộc điều chỉnh

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, kể từ ngày 1/1/2015 trở đi, tỷ giá ghi trên hóa đơn phải căn cứ theo tỷ giá mua vào của NHTM, không áp dụng tỷ giá liên ngân hàng.

Tuy nhiên, do Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/2/2015 nên các hóa đơn lỡ ghi sai tỷ giá (ghi tỷ giá liên ngân hàng thay vì tỷ giá mua vào của NHTM) phát sinh trước ngày 27/2/2015 sẽ được cơ quan thuế chấp nhận và không bắt buộc điều chỉnh.

Đối với các hóa đơn ghi sai tỷ giá kể từ ngày 27/2/2015, doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Trường hợp số lượng hóa đơn lập sai nhiều thì có thể lập 01 hóa đơn điều chỉnh cho các hóa đơn lập sai trong tháng của cùng một khách hàng.

(Căn cứ Công văn số 84527/CT-HTr ngày 30/12/2015)

14. Thay đổi chính sách Thuế: Công tác phí – không khống chế mức trần

Trước 6/8/2015: phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài chỉ được hạch toán trong hạn mức không vượt quá 02 lần so với mức quy định của Bộ Tài chính dành cho cán bộ công chức, viên chức Nhà nước, tại thời điểm này là Thông tư số 97/2010/TT-BTC và Thông tư số 102/2012/TT-BTC (điểm 2.8 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC).

Sau 6/8/2015: gỡ bỏ mức trần nêu trên. Thay vào đó, được hạch toán toàn bộ theo hóa đơn nếu đáp ứng được quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán qua ngân hàng nếu trên 20 triệu (điểm 2.9 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC).

(Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015)

15. Thay đổi chính sách Thuế: Tiền thuê nhà – không cần hóa đơn nếu thuê nhà của cá nhân

Trước 6/8/2015: chỉ được miễn hóa đơn trong trường hợp tiền thuê nhà hằng năm không vượt quá 100 triệu (Công văn số 2270/TCT-CS ngày 18/6/2014 của Tổng cục Thuế). Nếu vượt trên 100 triệu phải hạch toán bằng hóa đơn (Công văn số 10160/CT-TTHT ngày 25/11/2014 của Cục Thuế TP. HCM).

Sau 6/8/2015: Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, chi phí thuê tài sản của cá nhân không đòi hỏi phải có hóa đơn và chứng từ nộp thay thuế (nếu chủ tài sản là người nộp thuế). Ngay cả khi tiền thuê nhà vượt trên 100 triệu/năm vẫn không cần hóa đơn (Công văn số 9781/CT-TTHT ngày 29/10/2015 của Cục Thuế TP. HCM).

(Căn cứ Công văn số 3318/CT-TTHT ngày 13/4/2016)

16. Thay đổi chính sách Thuế: Thuế đầu tư vốn – miễn khấu trừ đối với lợi tức của chủ Công ty TNHH MTV

Trước 1/1/2015: lợi tức nhận được sau khi đã nộp thuế TNDN của cá nhân là chủ Công ty TNHH một thành viên vẫn phải chịu 5% thuế đầu tư vốn (Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP).

Sau 1/1/2015: khoản 4 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP đã loại trừ khoản lợi tức nêu trên ra khỏi diện chịu thuế đầu tư vốn, theo đó được miễn thuế đầu tư vốn.

(Căn cứ Công văn số 917/TCT-TNCN ngày 17/3/2015)

17. Thay đổi chính sách Thuế: Hàng mua trả chậm chưa thanh toán không bị giảm khấu trừ

Trước 15/11/2014: các lô hàng mua trả chậm nếu đã đến hạn mà chưa thanh toán thì phải khai giảm số thuế GTGT đã khấu trừ trước đó (khoản 2 Điều 9 Nghị định 209/2013/NĐ-CP).

Sau 15/11/2014: không yêu cầu khai giảm, miễn là khi thanh toán phải đáp ứng được yêu cầu về thanh toán không dùng tiền mặt (Nghị định 91/2014/NĐ-CP).

Thời điểm 15/11/2014 căn cứ theo ngày có hiệu lực của ngày Nghị định 91/2014/NĐ-CP.

(Căn cứ Công văn số 1634/TCT-CS ngày 25/4/2017)

18. Thay đổi chính sách Thuế: Ô tô con – chỉ được nhập khẩu thông qua Đại lý chính hãng

Tiếp theo sau mặt hàng rượu, mỹ phẩm và điện thoại di động chỉ được phép nhập khẩu thông qua các Đại lý hoặc Nhà phân phối chính hãng (quy định tại Thông báo số 197/TB-BCT ngày 6/5/2011), nay đến lượt ô tô con từ 9 chỗ ngồi trở xuống cũng chỉ được nhập khẩu thông qua Nhà phân phối chính hãng.

Đơn vị nhập khẩu bắt buộc phải có Hợp đồng đại lý hoặc Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó, đồng thời phải có Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông vận tải cấp.

(Căn cứ Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011)

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN THUẾ MAN

  • Hỗ trợ tư vấn: Nguyễn Thị Kim Ngân – Director
  • Phone/ Zalo: 0903 428 622
  • Email: ngannguyen.pp@gmail.com

Ban biên tập: Man.net.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!