Trả lời các câu hỏi:

 • Bảo hiểm dành cho người nước ngoài?
 • Mức đóng BHYT cho người nước ngoài 2021?
 • Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài 2021?
 • Mức đóng BHXH người nước ngoài 2021?
 • Mức đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài?
 • Mức đóng bảo hiểm cho người nước ngoài 2021?
 • Mức đóng BHXH cho người nước ngoài 2021?
 • Tỷ lệ đóng BHXH cho người nước ngoài 2021?
 • Mức đóng bảo hiểm cho người nước ngoài 2023?

MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động (Người lao dộng) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

1. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm:

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có:

 • Giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, và
 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Từ ngày 01/01/2022, Người lao dộng thuộc trường hợp nêu trên, hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người sử dụng lao động là:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
 • Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài.

2. Các đối tượng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm:

 • Người lao dộng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP;
 • Người lao dộng đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động.

3. Các chế độ BHXH bắt buộc

 • Ốm đau;
 • Thai sản;
 • Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Hưu trí và tử tuất.

4. Mức đóng BHXH, BHYT

Áp dụng từ ngày 01/12/2018 như sau:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ HT ÔĐ
3% 0,5% 3% 1,5%
6,5% 1,5%
Tổng cộng 8%

Áp dụng từ ngày 01/01/2022 như sau:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ HT ÔĐ
14% 3% 0,5% 3% 8% 1,5%
20,5% 9,5%
Tổng cộng 30%

Ghi chú:

 • Quỹ hưu trí, tử tuất (HT): sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2022 theo Điều 13 C Nghị định 143/2018/NĐ-CP
 • Quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ);
 • Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (LĐ); (Căn cứ vào khả năng cân đối quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng tại điểm b khoản 1 Điều này từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.)
 • Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN);
 • Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT).

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Tham khảo Mức đóng BHXH, BHYT cho lao động người Việt Nam theo quy định hiện hành:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ HT ÔĐ
14% 3% 0,5% 1% 3% 8% 1% 1,5%
21,5% 10,5%
Tổng cộng 32%

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN THUẾ MAN

 • Hỗ trợ tư vấn: Nguyễn Thị Kim Ngân – Director
 • Tel: 0903 428 622
 • Email: ngannguyen.pp@gmail.com

Ban biên tập: Man.net.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!