Bài viết hướng dẫn kê khai thuế vừa rồi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của bạn đọc, trong bài viết hôm nay cùng MAN tìm hiểu chi tiết về vấn đề kê khai thuế TNCN hoa hồng môi giới.

Các vướng mắc về Thuế Thu nhập Cá nhân hoa hồng môi giới như:

 • Kê khai thuế Thu nhập Cá nhân từ hoa hồng môi giới?
 • Quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân từ hoa hồng môi giới?
 • Thuế thu nhập cá nhân hoa hồng môi giới?
 • Thuế Thu nhập Cá nhân hoa hồng nhân viên kinh doanh?
 • Nhận tiền hoa hồng từ nước ngoài?
 • Xử lý tiền hoa hồng?
 • Nhận tiền hoa hồng có phải xuất hóa đơn?
 • Thuế hoa hồng môi giới xuất khẩu?
 • Tính thuế Thu nhập Cá nhân cho tiền hoa hồng?

… sẽ được tham khảo trong bài viết dưới đây.

Chi trả hoa hồng cho đại lý phải khấu trừ 1% thuế Thu nhập Cá nhân

Công văn số 13751/CTHN-TTHT ngày 29/4/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về khai thuế đối với hộ kinh doanh làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì tiền hoa hồng của cá nhân làm đại lý bán đúng giá thuộc diện miễn nộp Thuế GTGT.

Tuy nhiên, Cá nhân này vẫn phải nộp Thuế Thu nhập Cá nhân với thuế suất 1% theo quy định tại điểm 4, Phụ lục 01, ban hành kèm Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nên xem: Tờ khai hoàn thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đơn vị, Doanh nghiệp chi trả tiền hoa hồng phải có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay 1% tiền thuế cho cá nhân, trong trường hợp là Cá nhân Kinh doanh nộp thuế khoán được quy định tại tiết đ, khoản 5, Điều 7 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ).

Chi tiết Công văn hướng dẫn:

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 13751/CTHN-TTHT
V/v cấp hóa đơn lẻ cho hộ kinh doanh làm đại lý bán đúng giá – hưởng hoa hồng
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Chi cục Thuế Thị xã Sơn Tây

Trả lời công văn số 683/CCT-NV ngày 23/02/2021 của Chi cục Thuế Thị xã Sơn Tây về vướng mắc trong quá trình xử lý đề nghị cấp hóa đơn lẻ của Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Tuấn đối với khoản tiền hoa hồng hộ kinh doanh nhận được. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Tại khoản 4 Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định:

“4. Sửa đổi Điều 10 như sau:

Điều 10. Thuế đối với cá nhân kinh doanh

3. Thuế suất:

a) Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%;

b) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%.

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%;

c) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%;

d) Hoạt động kinh doanh khác: 1%.”

– Căn cứ tiết đ khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định như sau:

“5. Tổ chức, cá nhân thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho người nộp thuế phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về khai thuế, nộp thuế như quy định đối với người nộp thuế tại Nghị định này, bao gồm:

đ) Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiếc khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định.”

– Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải, và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.”

– Tại điểm 4, Phụ lục 01 – Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế Thu nhập Cá nhân theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Các dịch vụ khác không chịu thuế GTGT thì thuộc diện chịu thuế Thu nhập Cá nhân theo thuế suất 1 %.

– Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 1938/BTC-TCT ngày 26/2/2021 về việc thực hiện Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Tuấn đã đăng ký, kê khai, nộp thuế khoán tại Chi cục Thuế Thị xã Sơn Tây, ký hợp đồng với Chi nhánh Phía Bắc Tổng công ty May Nhà Bè – Công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) để làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng thì khi chi trả khoản hoa hồng trên doanh số cho cá nhân (ngoài khoản thu nhập từ kinh doanh cá nhân đã nộp thuế khoán nêu trên), doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân theo thuế suất thuế Thu nhập Cá nhân 1% trên tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký tên, đóng dấu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế thay cho cá nhân tại Chi cục Thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là cá nhân kinh doanh.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế và quản lý thuế đối với cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi Thông tư được ban hành và có hiệu lực, Chi cục Thuế tiếp tục nghiên cứu và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục Thuế Thị xã Sơn Tây được biết, căn cứ tình hình thực tế và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tiến Trường

Liên hệ Dịch vụ quyết toán Thuế Thu nhập Cá nhân tin cậy cho Quý Khách.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN THUẾ MAN

 • Hỗ trợ tư vấn: Nguyễn Thị Kim Ngân – Director
 • Phone/ Zalo: 0903 428 622
 • Email: ngannguyen.pp@gmail.com

Ban biên tập: Man.net.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!